Articles

AMICITIAE, A Toast to friendship

Article about 18th century Dutch friendship glasses. This booklet with article was published next to the catalogue for the selling exhibition "AMICITIAE, a toast to friendship".

"Engraved glasses were used during special dinners or other gatherings by well-to-do families, boards and associations. In Holland these glasses were to propose different series of toasts. In current specialized Dutch literature they are often referred to as 'gelegenheidsglazen', glass, made for a special occasion. This term is not ideal, because it gives the impression that these glasses were made and used for one .......


Sold out

AMICITIAE, A Toast to friendship

Anna Laméris, May 2018

Editing: Kitty and Willem Laméris. Translation: Lien van der Leij / Gosse van der Leij. Graphic design: Eva Kohnstamm.                    © Frides Laméris Glass and Antiques, Amsterdam, 2018


Article with seven chapters, 31 pages, in English and Dutch.


VIND Magazine, geschiedenis, archeologie, kunst en antiek

www.vindmagazine.nl


Geblinddoekte Amor


Uit de Collectie Six, Greenwood


Uit de Collectie Six, Drinkuit

".....In de 17de eeuw waren drinkspelletjes zeer geliefd in de Nederlanden. Hiervoor werden speciale glazen gemaakt. Vaak was het doel van de spelletjes om de drinker op een vrolijke manier zo snel mogelijk dronken te voeren. De drinkuits of stortebekers zijn daar een mooi voorbeeld van. Dit zijn kelken zonder voet, die alleen op hun kop kunnen worden neergezet...."


Uit de Collectie Six, Gegraveerd glas

".....Wanneer je voor de glazenkast van de Collectie Six staat, worden je ogen meteen getrokken naar de bokalen met gravures van de allerberoemdste glasgraveurs, zoals Frans Greenwood of Jacob Sang. Als je langer kijkt, zie je ook een klein bescheiden glassje, slechts 16 centimeter hoog en gemaakt van het glanzende en kleurloze loodglas...."VIND Magazine, geschiedenis, archeologie, kunst en antiekAnna Laméris, Vind Magazine


Anna Laméris, Vind Magazine


Kitty Laméris, Vind Magazine, 2015, nr. 19, p. 94-97.
Anna Laméris, Vind Magazine, 2015, nr. 18, p. 100-103.

Vormen uit vuur

www.vormenuitvuur.nl


Een goddelijk glas

"Omringd door de attributen van de god van de wijn kijkt een sensuele jongeman ons aan. De wijnranken om zijn hoofd, de fruitschaal met druiven en andere vruchten, de karaf die net nog tot de rand vol met wijn was, onthullen zijn identiteit: Bacchus. Hij biedt ons een glas aan met rode wijn. Dit wijnglas is het bekendste meest iconische glas ooit afgebeeld...."


Drie glazen uit Suriname

"Jan Michels (1910-1998) vertrok als jongeman in 1937 uit Nederland naar Suriname om daar als ambtenaar te gaan werken. In 1943 trouwde hij te Paramaribo met Clara Nije (1913-2002). Zij stamde uit een oude illustere Surinaamse familie...."


Jacob Sang, glasgraveur

"Jacob Sang is de bekendste en mogelijk meest produktieve achttiende-eeuwse glasgraveur in Nederland. Hij was als radgraveur en glasverkoper werkzaam in Amsterdam in de periode van 1752 tot 1785. Er zijn van hem maar liefst 86 gesigneerde glazen bekend. In dit artikel bespreekt Anna Laméris de meest karakteristieke kenmerken in het werk van Sang...."


Vormen uit vuurKitty Laméris, Vormen uit Vuur, 2015 / 2, nummer 228, p. 2-7.Anna Laméris en Rolf Michels, Vormen uit Vuur, 2010 / 2-3, nummer 209/210, p. 4-11.


Anna Laméris, Vormen uit Vuur, 1996 / 1, nummer 157, p. 2-12.

Kunst & Antiek Journaal, COLLECT

www.kaj.nl


Adrianus Hoevenaar, Diamantlijn- en stippelgraveur in roerige tijden

"De glazen die bewerkt werden door deze naar verhouding 'late' graveur, zijn bijzonder interessant. Niet alleen omdat zij inzicht geven in het persoonlijk leven van deze amateur, die toch het ambacht beheerste, maar ook omdat zij veel vertellen over de roerige tijden van hun ontstaan."


Een Noors gelegenheidsglas om te drinken op het welzijn van een Harlinger kerk

"Het gebruik van een gelegenheidsglas is typisch Nederlands. Als we teruggaan naar de achttiende eeuw zien we dat er veel gelegenheden werden aangegrepen om het glas te heffen. Die glazen waren vaak gedecoreerd met voorstellingen van de bezegeling van een liefde of vriendschappen...."Kunst & Antiek Journaal, COLLECTAnna Laméris, COLLECT september 2009 / nr 7, 14de jaargang, p. 22 - 24.Anna Laméris, COLLECT april 2009 / nr 4, 14de jaargang, p. 28 - 29.

Articles published in the Kunst & Antiek Journaal

www.kaj.nl


Glas à la façon de Venise 

"De inventiviteit van de Venetiaanse glasblazers leidde tegen het einde van de vijftiende eeuw tot de ontdekking van nieuwe technieken en glassoorten, waardoor Venetiaans glas een begrip werd in heel het toenmalige Europa...."


'Een glaase bocaal in een hout kastjen'

"Onlangs is er een tot nu toe onbekend glas met deksel aan het licht gekomen dat vanaf 1794 bewaard werd in een speciaal daarvoor gemaakt kistje. Het geheel bleek een verjaarsgeschenk te zijn voor Jan Gildemeester Jansz. Wie was deze Amsterdamse koopman en kunstverzamelaar?...."


Gelegenheidsglazen om te drinken op het welvaren van de VOC en de admiraliteit

"Gelegenheidsglazen werden in de achttiende eeuw graag gebruikt om op de meest uiteenlopende zaken een dronk uit te brengen. Ook de bewindhebbers van de VOC ( en de WIC) hebben de nodige glazen laten vervaardigen, glazen die nog altijd aan het bekende monogram of de naam van een bepaald schip te herkennen zijn...."


'Zegen en bloei aan 't Herstelde kweekschool voor de Zeevaart'

"De slag bij de Doggersbank mad dan onbetwist zijn gebleven; vooral aan patriottische zijde werd deze gebeurtenis tot een overwinning opgeblazen. Jaarlijks werd het wapenfeit in Amsterdam herdacht. Een simpele inscriptie op een glas kan zo'n stuk vaderlandse geschiedenis weer tot leven brengen...."


De glasgraveur Hendrik Scholting, 1700-1780

"Hendrik Scholting was een meestersmid te Dordrecht, die in zijn vrije tijd met de diamant glas graveerde. Hij graveerde uitsluitend kalligrafieën. Hiermee sloot hij aan bij een typisch Nederlandse traditie uit de zeventiende eeuw...."


Toasten op Koning Lodewijk Napoleon

"In het Rijksmuseum Amsterdam is op het ogenblik tentoonstelling te zien over Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland. Lodewijk (1778-1846) werd door zijn broer, keizer Napoleon Bonaparte, van 1806 tot 1810 aangesteld als koning...."


In memoriam Frans Smit, 1920-2000

Wie zich bezichhoudt met in Nederland gegraveerd glas uit de zeventiende en achttiende eeuw, kan niet om F.G.A.M. Smit heen. Frans Smit onderzocht op ongelooflijk secure wijze gegraveerd glas..."


Gelegenheidsbokalen van 'sodaglas'

"De in de achttiende eeuw, van sodaglas gemaakte gelegenheidsglazen, vormen een bijzonder aantrekkelijk verzamelgebied. Ze zijn betaalbaarder dan gegraveerde loodglazen, maar tonen dezelfde cuituurhistorische achtergrond...."


De tazza: Fruitschalen, serveerschalen en wijnglazen

"In de literatuur over glas, keramiek en zilver wordt de term tazza gebruikt voor een schaal op een voet. Dit model werd in glas vooral gemaakt in Venetië in de zestiende en zeventiende eeuw en in Engeland in de achttiende eeuw...."


Roemers, fluiten en bokalen in het Museum Willet-Holthuysen

"In het Museum Willet-Holthuysen wordt de tentoonstelling 'Roemers, fluiten en bokalen' gehouden, met twee honderd glazen uit de collectie van het Amsterdams Historisch Museum en die van het Museum Willet-Holthuysen...."


Romeinse helden op tegels.

"Het vroegste voorbeeld van Romeinse helden op tegels is te vinden op tableaus, afkomstig uit de Amsterdamse binnenstad. Zij dateren van de zeventiende eeuw, maar ook later, in de achttiende eeuw bleef de voorstelling geliefd, zoals blijkt uit vondsten in Zeeland en Vlaanderen...."


'De Nationale Conventie, 'T geluk der Bataven'

"Op een glas uit de tijd van de patriotten en prinsgezinden komt een engeltje voor dat een geweer met een bajonet over de schouder houdt. Een dergelijk oorlogssymbool is op een Nederlands glas hoogst ongebruikelijk. Bij het zoeken naar de achtergrond hiervan werd niet alleen de verklaring gevonden, maar bleek zelfs een nadere datering mogelijk..."


De ontwikkeling van de roemer op een rij

"Wanneer toeristen onze winkel binnenkomen roepen ze vaak verbaasd uit dat ze hier 'in levende lijve' de glazen zien staan die ze net op stillevens in het Rijksmuseum hebben gezien. De glazen die deze mensen zo verrassen zijn de zeventiende eeuwse roemers...."


Venetiaans glas

"Terwijl in het buitenland de grote waarde van Venetiaans glas vrijwel direct nadat men ermee kennis maakte werd ingezien, sneuvelden in de stad waarin het gemaakt werd de drinkglazen op het hoogte punt van de feesten waarop eruit gedronken werd...."


Nederlands slingerglas

"Er zijn vele redenen waarom slingerglazen zo'n interessant verzamelgebied zijn. in de eerste plaats zijn de glazen zeer elegant: ze hebben meestal een kleine kelk op een hoge steel waarin spiralen zijn aangebracht. ten tweede is er een enorme variëteit in de glazen:..."


Vriendschap en liefde

"... In de achttiende eeuw wordt de liefde vaak aangeduid met woord inclinatie, genegenheid of vriendschap. Dat inclinatie ook 'liefde' betekende, is goed te zien op een hier afgebeeld glas...."


Schotels en tegels voor de sier

"Verzameiingen van majolica zijn over het algemeen strikt gescheiden in collecties van schotels en collecties van tegels. Dit is een heel merkwaardig fenomeen, gezien het feit dat de oorsprong van schotels en tegels vaak dezelfde fabriek is...."


Valkenjachtje spelen

"Spelende kinderen zijn op tegels, door de eeuwen heen, altijd een geliefd onderwerp geweest. Jan Pluis, een van de belangrijkste tegelkenners, wijdde er zijn eerste grote boek aan: 'Kinderspelen op tegels'  (Assen 1979)...."


Schepen op glazen

"... Een Nederlands glas bij uitstek is het scheepsglas. (.....) 'SALUS PATRIAE' of 'HET LANDS WELVAREN' staat vaak boven een gravure van een ploegende boer en een schip op zee...."


Een groot glas voor een kleine koning

"Bij de inhuldiging van een lid van een ridderorde werden grootse banketten gehouden. de dronk ter ere van de nieuwe ridder was een van de hoogtepunten van zo'n feest...."


Slingerglazen

"Glas staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. De afgelopen zomer kon men bijvoorbeeld de groots opgezette glasmanifestatie in Leerdam bezoeken. (.....) Hier wil ik één specifiek verzamelgebied belichten: het zogenaamde slingerglas."


Fortuna bona en fortuna mala

"Rotterdamse zeewezens zijn zo zeldzaam dat iedereen ze kent. Niet alleen iedere tegelliefhebber weet dat met een Rotterdams zeewezen een tegel bedoeld wordt..."


Op het welvaren van het ongeboren kind

"..... Een type glas waaruit vooral in familie- of vriendenkring werd gedronken is het geboorteglas. Al in de zeventiende eeuw dronk men op het welvaren van het nog ongeboren kind uit speciaal voor de gelegenheid vervaardigd drinkgerei...."


Vriendschapsglazen

"..... Een belangrijk gelegenheidsglas dat zowel met grote gezelschappen als bij ontmoetingen tussen twee personen werd gebruikt, is het vriendschapsglas...."


Een kaarsnisje uit Noord-Holland

"In Noord-Holland, met name in West-Friesland, maar ook in de buurt van Amsterdam, Monnickendam en Haarlem, worden af en toe ongebruikelijke tegels opgegraven: tegels met een geschulpte, boogvormige aan de zijkant geglazuurde rand (.....)."


Oranje en de Zeventien Provincies

"Er is een aantal glazen bekend met diamant gegraveerde afbeeldingen van het wapen van Willem II (1628-1650 of Willem III (1650-1702) omringd door de wapens van de Zeventien Provinciën...."


Een bijzondere bron

"(.....) Lang niet altijd , is de betekenis van de gravure op een gelegenheidsglas bekent...."


Appeltjes van Oranje

"Op bezoek bij een tegelverzamelaar kwam ik onlangs een bijzondere tegel tegen..."


De smaak van Amsterdammers in de tweede helft van de achttiende eeuw.

"In de achttiende eeuw was er een grote productie van gegraveerde glazen. Deze gelegenheidsglazen werden in bijzondere situaties gebruikt om in gezelschap een dronk uit te brengen op iets dat allen aan het hart ging...."


À la façon de Venise

"We staan wel eens verbaasd te kijken als we zien hoe een wijnkenner zonder aarzelen een fles wijn die van zijn etiket is ontdaan weet te plaatsen naar plaats naar plaats van herkomst en jaar van produktie...."


Verzamelaars van glas zijn moedige mensen.

"Zij nemen de uitdaging aan het breekbare glas ongeschonden door te geven aan de volgende generatie. Wat is het toch dat die speciale groep mensen zo aantrekt? Is het feit dat het van het eenvoudigste materiaal gemaakt is: zand, soda en kalk ( en niet van goud, zilver of bijvoorbeeld een edel houtsoort) een belangrijke faktor? Of is er meer aan de hand...."

Articles published in the Kunst & Antiek JournaalKitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal april 2006, p. 8.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal april 2003, p. 53.Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal oktober 2002, p. 12.
Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal september 2001, p. 19.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal november 2000, p. 25.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal april 2000, p. 15.


Anna Laméris, Kunst en Antiek Journaal maart 2000, p. 38

Anna Laméris, Kunst en Antiek Journaal mei 1999.


Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal maart 1999, p. 31.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal februari 1998, p. 24.Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal december 1998, p. 4.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Jornaal september 1998, p. 5.
Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal 1998Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal 1998, p. 6.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal april 1998.Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal maart 1998, p. 26.


Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal maart 1998, p. 7.


Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal februari 1998.

Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal januari 1998, p. 16.

Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal december 1997, p. 23.

Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal oktober 1997, p.46.Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal deptember 1997.

Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal juli 1997.


Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal juni 1997, p.21.

Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal maart 1997.


Kitty Laméris, Kunst & Antiek Journaal februari 1997.

Anna Laméris,  Kunst & antiek Journaal december 1996.
Kitty Laméris Kunst & Antiek Journaal 1996, p. 10.
Anna Laméris, Kunst & Antiek Journaal oktober 1996, p. 12.


Frides Laméris, Kunst & Antiek Journaal september 1996.

Frides Lameris, Kunst & Antiek Journaal.

© Frides Laméris 2015. Webdesign by Studio Odilo Girod. Hosting & CMS by Blogbird